Kategorie

Producenci

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.

1. Administratorem danych jest:

FHU "PATROL" Wiesław Gruba
ul. Św. Mikołaja 2
35-001 Rzeszów 
NIP: 813-16-60-669

www.patrolmilitaria.pl

tel: 728-599-131

adres mailowy: sklep@patrolmilitaria.pl

2. Rodzaj pozyskiwanych danych:

a) Adresy e-mail- w przypadku wykorzystania przez Państwa formularza kontaktowego lub bezpośredniego kontaktu na adres sklepu.

b) Numery telefonów- w przypadku kontaktu telefonicznego ze sklepem.

3. Celem zbierania danych jest:

a) Adresy e-mail i numery telefonów są wykorzystywane do udzielenia informacji, zawarcia/wykonania umowy oraz w celu umożliwienia i utrzymania kontaktu z klientem przez FHU PATROL WIESŁAW GRUBA.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięciu lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub  obsługa administracyjna  serwisu na podstawie umowy o przekazanie danych.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.